abnilshimi wood cellulose industries 03

 • گروهی از محصولات آبنیل شیمی در صنایع چوب و سلولزی کاربرد دارند. چسب های حساس به فشار، چسب لیبل و چسب های بی اثر از جمله این کاربردها هستند. در ادامه توضیح مختصری از هر یک از آن ها داده می شود.

  Abnilshimiproducts

    چسب حساس به فشار: چسب حساس به فشار به چسبی اطلاق می شود که با ازدیاد فشار قدرت چسبندگی آن افزایش می یابد. از جمله محصولات آبنیل شیمی که برای این منظور استفاده می شوند می توان به NILCO-215، NILAB-240، H-101 و غیره اشاره کرد.

  Abnilshimiproducts  چسب زنده: چسب زنده چسبی است که بعد از خشک شدن سطح آن کاملا چسبنده است و می توان از دسته کوپلیمرهای استایرن اکریلیک به NILAB-240 و کوپلیمرهای وینیل اکریلیک به NILCO-220 اشاره کرد. چسب لیبل نوعی چسب زنده به شمار می آید.

  Abnilshimiproducts  چسب بی اثر: چسب بی اثر زیر مجموعه چسب زنده است و به چسبی گفته می شود که پس از برداشتن آن از روی سطح، هیچ اثری از خود به جای نگذارد، در حال حاضر شرکت آبنیل شیمی بین محصولات خود چسب NILCO-220 و NILCO-215 که از دسته کوپلیمرهای وینیل اکریلیک است را توصیه می کند. برای آشنایی بیشتر با مشخصات فنی این دسته از محصولات و نیز دانلود جدول محصولات آبنیل شیمی می توانید به تب های بعدی مراجعه نمایید.

 •  abnilshimi resin 4  مشخصات فنی محصولات تولیدی شرکت آبنیل شیمی که در صنعت چوب و سلولزی بخصوص چسب های حساس به فشار کاربرد دارد.

  (Tg ( °C  (MFFT ( °C  (Density (gr/cm³ pH Solid (Viscosity (cP SERIES
  30+ 16  1.05±0.08  4-5  50±1 10³*(300-360) H-21
  30+ 16  1.05±0.08 3-4 50±1  10³*(180-220)
  HM-21
   -  1> 1.05±0.08 4-5  40±1  10³*(60-70) H-101
   - 11  1.05±0.08 3.5-4  38±1 10³*(2.5-4.5) H-104
   30+  16  1.05±0.08 3-4 50±1   200-400 HM-21/1 
  30+  16  1.05±0.08 3-4  50±1  102*(10-40)  HM-21/2 
   15+  13  1.05±0.08  3-4  49±1 102*(14-20)   HM-21/4 
  32+   16   1.05±0.08  4-5  50±1   10³*(255-275) PHP-24
  35-  1>   1.05±0.08   7-8   50±1  10³*(8-10) NILAB-235S 
   40-
   1>  1.05±0.08  2-3   55±1  10³*(2.5-4.5)  NILAB-240 
   20-  1>  1.05±0.08  4-5  51±1 10³*(17-20)  NILCO-220 
   6+
  13 1.05±0.08  4-5  50±1  10³*(54-56) NILCO-210 
  15+ 10
  1.05±0.08  4-5 51±1  10³*(220-250)  NILCO-208
  12-
  5 1.05±0.08 4-5  50±1  10³*(65-68)  NILCO-215
   6+   13 1.05±0.08 4-5 50±1  10³*(20-40) NILCO-211
 • abnilshimi resin 4مشخصات فنی محصولات تولیدی شرکت آبنیل شیمی که در صنعت چوب و سلولزی بخصوص در چسب سطوح پلاستیکی و لیبل کاربرد دارند.

  (Tg ( °C  (MFFT ( °C  (Density (gr/cm³ pH Solid (Viscosity (cP SERIES
  35- 1>    1.05±0.08 7-8  50±1 10³*(8-10) NILAB-235/S 
  40- 1> 1.05±0.08 2-3  55±1  10³*(2.5-3.5) NILAB-240 
  20- 1> 1.05±0.08  4-5 51±1  10³*(17-20) NILCO-220
  0 10 1.05±0.08 5-6  49±1  10³*(200-250)  NILTEX-550 
 • abnilshimi resin 4مشخصات فنی محصولات تولیدی شرکت آبنیل شیمی که در صنعت چوب و سلولزی بخصوص در چسب های بی اثر کاربرد دارند.

  (Tg ( °C  (MFFT ( °C  (Density (gr/cm³ pH Solid (Viscosity (cP SERIES
  12- 5    1.05±0.08 4-5  50±1 10³*(65-68) NILCO-215 
  20- 1>   1.05±0.08 4-5 51±1 10³*(17-20) NILCO-220