چسب ها بر پایه پلی وینیل استات

H-101

> مشخصات فنی

pH           :                         4-5
Viscosity   :     (59-62)*10^3 cp
Tg           :                        Non
solid         :                       39±1

H-104

> مشخصات فنی

pH           :                          3-4
Viscosity   :   (370-400)*10^3 cp
Tg           :                         Non
solid         :                        35±1